Årsmötesprotokoll 2010

Bifogat finns protokollet (samt signaturfiler) från årsmötet 2010-06-01.

[Protokoll](/protokoll/2010/2010-06-01 Årsmötesprotokoll.pdf)
[Signatur Anders](/protokoll/2010/2010-06-01 Årsmötesprotokoll.pdf.sig-anders)
[Signatur Martin](/protokoll/2010/2010-06-01 Årsmötesprotokoll.pdf.sig-martin)
[Signatur Mats](/protokoll/2010/2010-06-01 Årsmötesprotokoll.pdf.sig-mats)
[Signatur Mats-Erik](/protokoll/2010/2010-06-01 Årsmötesprotokoll.pdf.sig-mats-erik)