Möten och träffar

Tekniska föreläsningar och mini-hackathons

Vi har oregelbundna mini-hackathons och sporadiska föreläsningar i Studiefrämjandets lokaler på Portalgatan där vi har tillgång till Internetanslutning, projektor, whiteboard med mera. Vi har även möjlighet att använda deras datasalar vid behov.

Kommande träffar


Se även vår kalender.