Styrelsen

Föreningen leds av en demokratiskt vald styrelse bestående av 3 - 8 medlemmar. Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger per verksamhetsår. Styrelsen nås via mail till styrelse@ulug.se.

På årsmötet den 11 juni 2016 valdes styrelsen för verksamhetsåret 1 juli 2016 - 30 juni 2017. Styrelsen har följande sammansättning.

Ordförande: Anders Hellström
Vice Ordförande: Josef Andersson
Kassör: Erik Simmesgård
Sekreterare: Gabriel Fornaeus
Ledamöter: Marcus Pedersén
Stefan Jansson
 
Revisor: Alexander Andersson
 
Valberedning: Karl Hesselgren