Styrelsen

Föreningen leds av en demokratiskt vald styrelse bestående av 3 - 8 medlemmar. Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger per verksamhetsår. Styrelsen nås via mail till styrelse@ulug.se.

På årsmötet den 26 maj 2018 valdes styrelsen för verksamhetsåret 1 juli 2018 - 30 juni 2019. Styrelsen har följande sammansättning.

Ordförande: Stefan Jansson
Kassör: Josef Andersson
Sekreterare: Karl Hesselgren
Ledamöter: Jon Johnsson
Henrik Malmgren
Fredrik Brynteson
 
Revisor: Alexander Andersson
 
Valberedning: