Årsmötesprotokoll 2011

Bifogat finns protokollet och revisionsberättelse (samt signaturfiler) från årsmötet 2011-05-28.

[Protokoll](/protokoll/2011/2011-05-28 Årsmötesprotokoll.pdf)
[Signatur Anders](/protokoll/2011/2011-05-28 Årsmötesprotokoll.pdf.sig-anders)
[Signatur Erik](/protokoll/2011/2011-05-28 Årsmötesprotokoll.pdf.sig-erik)
[Signatur Gabriel](/protokoll/2011/2011-05-28 Årsmötesprotokoll.pdf.sig-gabriel)
[Signatur Martin](/protokoll/2011/2011-05-28 Årsmötesprotokoll.pdf.sig-martin)
Rev_ULUG-2010.pdf
Rev_ULUG-2010.pdf.gpg