Styrelse


Föreningen leds av en demokratiskt vald styrelse bestående av 3 - 8 medlemmar. Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger per verksamhetsår. Styrelsen nås via mail till styrelse(snabel-a)ulug.se.

På årsmötet den 25 maj 2019 valdes styrelsen för verksamhetsåret 1 juli 2019 - 30 juni 2020. Styrelsen har följande sammansättning.

 • Ordförande: Jon Johnsson

 • Kassör: Alexander Andersson

 • Sekreterare: Fredrik Brynteson

 • Ledamöter:

  • Stefan Jansson
  • Karl Hesselgren
  • Rikard Lindström
 • Revisor: Dan Lilja

Valberedning: