Om ULUG

ULUG är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som är öppen för alla. Föreningen grundades tisdag 28 maj 2002. Vårt syfte är att främja kunskaper och erfarenhetsutbyte om i synnerhet GNU och Linux, men även annan fri/öppen mjukvara.

Vi är i första hand en social förening som anordnar träffar i form av fika och grillningar där Linux-användare kan träffa likasinnade, men vi organiserar även mer tekniskt orienterade träffar som t.ex. våra halvt regelbundna mini-hackathons och sporadiska föreläsningar. Mellan träffarna kommunicerar vi med varandra i vår slack-kanal, Meetup, Facebook eller epostlista.

Se även våra stadgar.