Fri mjukvara i Uppsala kommun?!

ObamaTux

Tidigare under hösten gjorde en ULUG en förfrågan till Uppsalas politiker om hur de såg på öppen källkod (Svaren kan ses några inlägg ner). Vi följde upp med insändare i UNT (http://www.unt.se/debattspecial/fri-mjukvara-i-kommunen-2727819.aspx) och Uppsalatidningen http://www.direktpress.se/uppsalatidningen/Aktuellt/insandare/INSANDARE-...

Uppsala kommun ska göra kraftiga besparingar framöver, men ska balansera
detta med att investera i framtiden. ”– Vi måste både gasa när det
gäller att bygga ut välfärden inom skola och omsorg och samtidigt
effektivisera när vi utför våra tjänster” säger Fredrik Ahlstedt (M),
ordförande för Kommunstyrelsen i Uppsala. (Källa:UNT,22:a Oktober). Ett
av de medel Uppsala kommun kan använda för att uppnå det Fredrik
eftersträvar är att ha en strategi för att använda och införa öppen
källkod och fri mjukvara. Flera kommuner i landet (som exempelvis
Göteborg och Östersund) ligger i detta avseende före och har redan en
strategi för just detta.

Öppen källkod och fri mjukvara har många fantastiska aspekter. Det är
demokratiskt. Det ger företag möjlighet att konkurrera på samma villkor
då man har samma grundförutsättningar. Det innebär för inköparen att
alltid ha tillgång till mjukvaran. Det ger skolbarn förutsättningar att få
tillgång till ett bredare och friare bildningsmaterial

Uppsala Linux User Group gjorde i September en förfrågan till alla
partier i kommunfullmäktige Uppsala.
Då de flesta partier ställer sig positiva till ämnet är vi förvånade av
att se frågan få så lite uppmärksamhet.
Så, politiker, det är dags för Uppsala kommun att ta ett seriöst grepp
kring att införa en strategi för öppen källkod och fri mjukvara!

Styrelsen för Uppsala Linux User Group