Software Freedom Day 2012

2012-09-15 11:00
Studiefrämjandets Logo
• Software Freedom Day

Uppsala Linux User Group i samarbete med Studiefrämjandet och Uppsala Stadsbibliotek kommer med anledning av Software Freedom Day lördagen den 15 september att informera om och demonstrera fri och öppen mjukvara på Stadsbiblioteket.

Software Freedom Day är ett årligt återkommande världsomspännande firande av fri och öppen mjukvara. Målet med detta firande är att utbilda den globala allmänheten om fördelarna med att använda högkvalitativa fria mjukvaror inom utbildning, på myndigheter, hemma och i näringslivet - kort sagt överallt!

Program:

11:00 - 11:30 Information om fri och öppen mjukvara.
12:00 - 12:30 Information om fri och öppen mjukvara.
13:00 - 13:30 Information om fri och öppen mjukvara.
14:00 - 14:30 Information om fri och öppen mjukvara.

Det kommer finnas folk i på plats för att svara på frågor mellan programpunkterna också.