Medlemskap

Årsmötet 2014 beslutade att sätta den rekommenderade medlemsavgiften till 100 kr. Det står dock alla medlemmar fritt att betala in ett större eller mindre belopp. De medlemmar som betalar in den rekommenderade medlemsavgiften eller mer får även ett shellkonto på föreningens server (observera att vi av säkerhetsskäl endast kan ge det till medlemmar som deltagit i våra fysiska aktiviteter som t.ex. fikaträffar, samt uppgett telefonnummer vid registreringen).

Medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret skall vara betald senast den sista juni.

Nya medlemmar som betalar in medlemsavgiften under ett pågående verksamhetsår blir medlemmar från och med den dag betalningen kommit in till och med verksamhetsårets slut. Sedan förnyas medlemskapet enligt ovan.

För att bli medlem, börja med att Registrera Dig! Sedan kan du betala ditt medlemskap.

Utdrag från föreningens stadgar:

...

§2. Medlemskap

Föreningsmedlem godkänner föreningens stadgar och att föreningen lagrar och hanterar vederbörandes personuppgifter, även på datamedia.

Inträde:

Som medlem räknas den som erlagt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår, samt uppgivit namn, adress och e-postadress.

Medlemsavgift:

Medlemsavgiftens storlek för kommande år bestäms på årsmötet. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

...