Medlemskap

Den rekommenderade medlemsavgiften är 100 kr. Det står dock alla medlemmar fritt att betala in ett större eller mindre belopp.

Betala in avgiften till 9022.69.789.84

Ange din e-postadress som referens vid inbetalningen (om du inte vill göra det kan du ange någon annan unik information) E-posta adressuppgifter, tele, namn, och (valfritt) ev. alias till medlem@ulug.se så att vi kan koppla ihop din betalning med e-postadressen. Du samtycker därmed att vi lagrar dessa uppgifter.

Medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret bör vara betald senast den sista juli.

Nya medlemmar som betalar in medlemsavgiften under ett pågående verksamhetsår blir medlemmar från och med den dag betalningen kommit in till och med verksamhetsårets slut. Sedan förnyas medlemskapet enligt ovan.

Utdrag från föreningens stadgar:

...

§2. Medlemskap

Föreningsmedlem godkänner föreningens stadgar och att föreningen lagrar och hanterar vederbörandes personuppgifter, även på datamedia.

Inträde:

Som medlem räknas den som erlagt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår, samt uppgivit namn, adress och e-postadress.

Medlemsavgift:

Medlemsavgiftens storlek för kommande år bestäms på årsmötet. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

...